Veranda Meester onderzoekt altijd welke fundering u nodig heeft

Voorzijde aluminium veranda

Een juiste fundering is essentieel voor een veranda. We willen achteraf natuurlijk niet dat onze veranda scheef gaat staan. De fundering is afhankelijk van een groot aantal elementen. Hoe is de bodemgesteldheid en met welke materialen gaan we de veranda opbouwen? Lees hier verder hoe het moet.

Samenstelling van de grond

Een belangrijk onderdeel van het bepalen van de juiste fundering is de samenstelling van de grond. Bij klei- of veengronden moeten we beter funderen dan bij zandgrond. Veranda Meester onderzoekt precies wat voor fundering u nodig heeft voor uw veranda.

Onstabiele grond? De na-stel plaat

In sommige situaties maken we gebruik van een zogenaamde na-stelplaat. Vooral bij nieuwbouw en zeer onstabiele grond is dat noodzakelijk. Een na-stelplaat wordt niet zichtbaar boven op de fundering geplaatst. Mocht achteraf de grond onder uw veranda inklinken of zakken, dan kunnen we de veranda achteraf altijd nog gemakkelijk corrigeren.

Fundering met poer

Veranda’s worden vaak gefundeerd met een poer. Poeren zijn in een fabriek gemaakt en worden ter plekke “ingegraven”. Op zandgrond functioneren poeren over het algemeen goed. Echter in klei- of veengrond hebben ze toch wel vaak te maken dat ze “wegzinken”. Tevens moet een poer ingegraven worden door middel van een gat in de grond. De poer wordt er ingezet en de overige ruimte wordt weer volgestort met grond. Dit betekend dat de poer omgeven is met minder compacte grond en daardoor niet erg stabiel in de grond staat. Veranda Meester past dan ook niet vaak een poer toe maar maakt gebruik van een gestorte fundering.

Gestorte fundering

Geschikter dan poeren is een gestorte fundering. Ook nog eens goedkoper. Een gestorte fundering is niets anders dan een gegraven gat waarin beton wordt gestort. Dit heeft een aantal voordelen ten opzichte van een poer: betere oppervlakte verdeling en behoud van compacte grond rondom. Dit resulteerd dat een gestorte fundering niet zal “wegzinken” en een grotere stabiliteit heeft. Daarom gebruiken wij vrijwel altijd een gestorte fundering.

Schroefpaal fundering

Een zeer geschikte fundering voor uw veranda is een schroefpaal. Schroeffunderingen zijn aan te brengen in vrijwel elke draagkrachtige bodem, mits er geen leidingen en puin in de bodem zit. Bij klei- en veengronden zal een schroefpaal gekozen moeten worden die tot aan een stabiele grondlaag reikt.

Voordelen schroeffunderingen:

  • Niet graven, geen beton storten
  • Lange levensduur en onderhoudsvrij
  • Nauwkeurig te positioneren en monteren
  • Korte montagetijd, geen montagewachttijd, besparing op montagekosten
  • Direct belastbaar, hoge stabiliteit
  • Toepasbaar in bijna alle grondsoorten
  • Geen breek- en recyclingkosten bij sloop
  • Belastbaar tot 3000 kg, ook trekbelasting, 60 cm diepte is voldoende

Kokerbalk fundering

Indien u kiest voor een veranda met aan de voorzijde glazen schuifpanelen, dan is een kokerfundering noodzakelijk. Een kokerfundering zorgt ervoor dat uw zware schuifpanelen niet gaan scheeflopen of er zelfs uitvallen. Met een kokerfundering lopen de schuifpanelen altijd soepel. Een kokerfundering is snel en eenvoudig aan te leggen. Soms wordt een kokerfundering nog eens extra stabiel gemaakt met betonstorting er om heen. Dat is afhankelijk van de situatie.

Scroll naar top